МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ
НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 69 ДУ...

Нийслэлийн өмчийн ашиглалт, удирдлагын газар нь сонгон шалгаруулалтад оролцогчдоос ни...

НИЙСЛЭЛИЙН СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН 1-Р ХО...

Сонгон шалгаруулалтад оролцогч нь дараах шаардлагуудыг хангасан байна.

НИЙСЛЭЛИЙН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН НЭГДСЭН...

Сонгон шалгаруулалтад оролцогч нь дараах шаардлагуудыг хангасан байна.

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГ...

Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн дагуу дараах тээврийн хэрэгслүүдийг нээлттэй дууд...

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУ...

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамг...

Сонгон шалгаруулалтад оролцогч нь дараах шаардлагуудыг хангаж, товъёог үйлдэн, хуудас...

“ТЭРБУМ МОД” ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНД НЭГ...

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны 58 дугаар зарлигийн хүрээнд хэрэгжүүлэх “Тэрбум...

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

Зөвлөх үйлчилгээний урилга