МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ
НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 127 Д...

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 146 Д...

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 61 ДҮ...

Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамг...

1. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар, наториатаар баталгаажуулсан байх. 2....

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын “хөгж...

Сонгон шалгаруулалтад оролцогч нь дараах шаардлагуудыг хангаж, битүүмжилсэн материалы...

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 47 ду...

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2014 оны 05 дугаар сарын 05-н...

Та бүхнийг 50 дугаар дэлгүүрийн өргө...

ТА БҮХНИЙГ 50 ДУГААР ДЭЛГҮҮРИЙН ӨРГӨТГӨЛИЙН БАРИЛГЫГ ХУВЬЧЛАХ НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГЫН ХУДА...

Нийслэлийн өмч хувьчлал-2021 нээлттэ...

НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧ ХУВЬЧЛАЛ-2021 Нээлттэй дуудлагын худалдаанд урьж байна