МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ
ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ДЭД АЖЛЫН...

Нэгэнт үүссэн бохирдлоос үүдэлтэй тулгамдсан асуудлуудын талаар хийгдсэн мэргэжлийн т...

Засаглалыг дэмжих, төвлөрлийг сааруу...

Монгол Улсын Засгийн газар, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Азийн сан, орон нут...

Нийслэлийн Өргөө амаржих газрын Б1 д...

Сонгон шалгаруулалтын дугаар: ЦГ-ӨАГ/СШ-2022 Түрээслэх цайны газрын талбайн хэмжээ:...

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗРЫН 1 ДҮ...

Сонгон шалгаруулалтын дугаар: СБД-ӨАГ/КШ Түрээслэх цайны газрын талбайн хэмжээ:12,8м...

НИЙСЛЭЛИЙН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН НЭГДСЭН...

Сонгон шалгаруулалтын дугаар: ХУД-НЭ/КШД Түрээслэх цайны газрын талбайн хэмжээ: 22,7...

НИЙСЛЭЛИЙН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН НЭГДСЭН...

Сонгон шалгаруулалтын дугаар: ХУД-НЭ/КШД Түрээслэх цайны газрын талбайн хэмжээ:30,83...

Тээврийн хэрэгслийн нээлттэй дуудлаг...

Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн дагуу дараах тээврийн хэрэгслүүдийг нээлттэй дууд...

Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын 1 дүг...

Сонгон шалгаруулалтад оролцогч нь дараах шаардлагуудыг хангаж, битүүмжилсэн материалы...

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ЗАХИРГААНЫ “ХАНГАРД...

НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧ ХУВЬЧЛАЛ-2022