МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ
Нийслэлийн Өргөө амаржих газрын Б1 д...

Сонгон шалгаруулалтын дугаар: ЦГ-ӨАГ/СШ-2022 Түрээслэх цайны газрын талбайн хэмжээ:...

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗРЫН 1 ДҮ...

Сонгон шалгаруулалтын дугаар: СБД-ӨАГ/КШ Түрээслэх цайны газрын талбайн хэмжээ:12,8м...

НИЙСЛЭЛИЙН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН НЭГДСЭН...

Сонгон шалгаруулалтын дугаар: ХУД-НЭ/КШД Түрээслэх цайны газрын талбайн хэмжээ: 22,7...

НИЙСЛЭЛИЙН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН НЭГДСЭН...

Сонгон шалгаруулалтын дугаар: ХУД-НЭ/КШД Түрээслэх цайны газрын талбайн хэмжээ:30,83...

Тээврийн хэрэгслийн нээлттэй дуудлаг...

Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн дагуу дараах тээврийн хэрэгслүүдийг нээлттэй дууд...

Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын 1 дүг...

Сонгон шалгаруулалтад оролцогч нь дараах шаардлагуудыг хангаж, битүүмжилсэн материалы...

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ЗАХИРГААНЫ “ХАНГАРД...

НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧ ХУВЬЧЛАЛ-2022

НИЙСЛЭЛИЙН СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН Н...

Сонгон шалгаруулалтад оролцогч нь дараах шаардлагуудыг хангаж, битүүмжилсэн материалы...

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ЗАХИРГААНЫ “ХАНГАРД...

НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧ ХУВЬЧЛАЛ-2022