Эрх зүйн акт

“Нийслэлийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслүүлэх журам”, “Нийслэлийн өмчий...