Эрх зүйн акт

Нийслэлийн өмчид барилга байгууламж бүртгэн авах тухай

Дугаар 104

Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс барилга хасах тухай

Дугаар 106