МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

“Эмийн сан”-ийн зориулалттай талбайн түрээслэгч сонгон шалгаруулах тухай

Түрээслүүлэх эд хөрөнгийн танилцуулга

Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хороо, Чингисийн өргөн чөлөөнд байрлах Хан-Уул дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн 1-р  давхарт байрлах 5.2 мкв талбайд “Эмийн сан”-ийн зориулалтаар үйлчилгээ эрхлэх түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна.

 

Сонгон шалгаруулалтын ерөнхий мэдээлэл

Сонгон шалгаруулалтын материал хүлээн авах эцсийн хугацаа

2024 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн 11.00 цаг

Материал хүлээн авах, мэдээлэл авах хаяг

Хан-Уул дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн 407 дугаар өрөө

Утас: 96068885

Эд хөрөнгө түрээслүүлэх үнийн доод хэмжээ

1 мкв нь 15000 (арван таван мянган )төгрөг

(ашиглалтын зардал ороогүй дүнгээр)

Түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах зааврын талаарх товч мэдээлэл

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 65 дугаар тогтоолоор баталсан “Нийслэлийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслэх түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах журам”-ын дагуу шалгаруулна

Материалыг битүүмжлэн гадна талд товъёог үйлдэн 2 хувь ирүүлнэ.

Материал дутуу болон хугацаа хоцорч ирүүлсэн тохиолдолд хүлээн авахгүй.

 Ирүүлсэн материалын үнэн зөвийг оролцогч бүрэн хариуцна.

Оролцогчдын бүрдүүлж ирүүлэх материал

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, эрх бүхий байгууллагаас олгосон үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг тус тус нотариатаар баталгаажуулсан байх.

 Үйл ажиллагааны танилцуулга, ажлын туршлагын талаарх мэдээлэл (өмнө нь ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт ирүүлбэл давуу тал болно)

Үйл ажиллагааг эхлүүлэх санхүүгийн чадварыг нотлох баримт (сүүлийн 6 сарын харилцагч банкны дансны хуулга, сүүлийн 1 жилийн санхүүгийн тайлан, татвар, нийгмийн даатгалын тодорхойлолт)

Үйл ажиллагааны үр ашгийн тооцоолол, үнийн санал

  Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт /Аж ахуй нэгж дээр авсан байх/

 Ажиллах хүчний мэдээлэл, мэргэжлийн диплом, үнэмлэхний хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулсан байх, нийгмийн даатгал төлсөн байдал

Үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардагдах тоног төхөөрөмжийн жагсаалт,( фото зургийн хамт)

Түрээслэх эд хөрөнгийн ашиглалт, хамгаалалтыг хэрхэн сайжруулах тухай үндэслэлтэй төсөл гаргасан бол давуу тал болно.

Материал нээх хугацаа, хаяг байршил

2024 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн 15.00 цаг

Хан-Уул дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн 407 дугаар өрөө