МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ
НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 92 ДУ...

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар нь сонгон шалгаруулалтад оролцогчдоос нийслэлийн ө...

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 11 ДУ...

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар нь сонгон шалгаруулалтад оролцогчдоос нийслэлийн ө...

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЛАБОР...

Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар нь сонгон шалгаруулалтад оролцогчдоос нийслэлийн ө...

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 37 ДУ...

Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар нь сонгон шалгаруулалтад оролцогчдоос нийслэлийн ө...

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 57 ДУ...

Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар нь сонгон шалгаруулалтад оролцогчдоос нийслэлийн ө...

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 69 ДУ...

Нийслэлийн өмчийн ашиглалт, удирдлагын газар нь сонгон шалгаруулалтад оролцогчдоос ни...

НИЙСЛЭЛИЙН СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН 1-Р ХО...

Сонгон шалгаруулалтад оролцогч нь дараах шаардлагуудыг хангасан байна.

НИЙСЛЭЛИЙН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН НЭГДСЭН...

Сонгон шалгаруулалтад оролцогч нь дараах шаардлагуудыг хангасан байна.

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГ...

Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн дагуу дараах тээврийн хэрэгслүүдийг нээлттэй дууд...