МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ
Та бүхнийг 50 дугаар дэлгүүрийн өргө...

ТА БҮХНИЙГ 50 ДУГААР ДЭЛГҮҮРИЙН ӨРГӨТГӨЛИЙН БАРИЛГЫГ ХУВЬЧЛАХ НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГЫН ХУДА...