• Нүүр
  • Мэдээ мэдээлэл
  • НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН ХАРИЛЦААНЫ ГАЗАР "ISO 9001:2015" СТАНДАРТЫГ НЭВТРҮҮЛЭХ СУРГАЛТАД ХАМРАГДАЖ БАЙНА
МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН ХАРИЛЦААНЫ ГАЗАР "ISO 9001:2015" СТАНДАРТЫГ НЭВТРҮҮЛЭХ СУРГАЛТАД ХАМРАГДАЖ БАЙНА

Төрийн үйлчилгээний чанар, бүтээмжийг дээшлүүлэх зорилгын хүрээнд НӨХГ 2023 оны  03 дугаар сараас эхлэн Олон улсын чанарын менежментийн тогтолцоо "ISO 9001:2015" стандартыг нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлсэн.

2023 оны 05 дугаар сарын 30-нд  албан хаагчид ээлжит мэдээллийн цагаараа "Төрийн байгууллагын чанар менежментийн тогтолцоо"-г баталгаажуулах сургалтад хамрагдлаа. Сургалтаар мониторинг, хэмжилт, шинжилгээ ба үнэлгээ, дотоод аудит, хэрхэн хийх, үл тохирол ба залруулах арга хэмжээг хэрхэн авах зэрэг сэдвийн хүрээнд 9 болон 10 дугаар бүлэг "ISO 9001:2015" стандартын талаар мэдээлэл авч, бодит туршлагууд, тулгамдсан асуудлуудаар ярилцлаа.