• Нүүр
  • Мэдээ мэдээлэл
  • НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 1 ДҮГЭЭР СУРГУУЛИЙН БАЙРАНД БАГШ, АЖИЛЧДЫН “ЦАЙНЫ ГАЗАР”-ЫН ЗОРИУЛАЛТААР ТҮРЭЭСЛЭХ ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР
МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 1 ДҮГЭЭР СУРГУУЛИЙН БАЙРАНД БАГШ, АЖИЛЧДЫН “ЦАЙНЫ ГАЗАР”-ЫН ЗОРИУЛАЛТААР ТҮРЭЭСЛЭХ ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

 

1.    Түрээслүүлэх эд хөрөнгийн танилцуулга

Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн байранд багш, ажилчдын 104 м.кв талбайг “Цайны газар”-ийн зориулалтаар түрээслэх түрээслэгчийн сонгон шаргаруулалтыг зохион байгуулах тухай  

2.    Сонгон шалгаруулалтын ерөнхий мэдээлэл

 

Сонгон шалгаруулалтын материал авах эцсийн хугацаа

2023 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 17.00 цагт

Материал хүлээн авах хаяг

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, “1-р сургууль”-ийн Төв хичээлийн байр,  Санхүүгийн өрөөнд

Материал нээх хугацаа, хаяг байршил

2023 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 10.00 цагаас НӨХГ-ийн 304 тоот хурлын өрөө

Эд хөрөнгө түрээслүүлэх үнийн доод хэмжээ

Түрээслэх ашиглалтын зардал ороогүй дүнгээр 1 м.кв талбайн түрээсийн үнийн санал /доод үнийн дүн 10.000 төгрөгөөс дээш/

Түрээслэгч үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардлагатай тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, үйл ажиллагааны чиглэл тохирсон байх /нотариатаар баталгаажуулсан байх/

Түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах зааврын талаарх товч мэдээлэл

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 65 дугаар тогтоол

Оролцогчдын бүрдүүлж ирүүлэх материал

1.    Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, үйл ажиллагааны чиглэл тохирсон байх /нотариатаар баталгаажуулсан байх/

2.    Үйл ажиллагааны танилцуулга, туршлагын мэдээлэл /өмнө нь ажиллаж байсан газрын тодорхойлолт байвал давуу тал болно/

3.    Түрээсийн төлбөр төлөх, үйл ажиллагааг эхлүүлэх санхүүгийн чадварыг нотлох баримт бичигт дараах зүйлс орно. Үүнд:

Ø  Харилцагч банкны дансны хуулга /сүүлийн 6 сар/, Дансны үлдэгдэл нь үйл ажиллагааг эхлүүлэх чадамжтай байх

Ø  Санхүүгийн тайлан /2022 оны тайлан/

Ø  Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлан /2022 оны тайлан/

Ø  Төсвийн тооцоолол

4.    Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт /хуулийн этгээдээр авна./

5.    Хоол үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчийн ажиллах хүчний тодорхойлолт, хүний нөөцийн мэдээлэл /мэргэжлийн диплом, лиценз, үнэмлэхний хуулбар, нийгмийн даатгал төлсөн байдал гэх мэт/

6.    Хоол үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг эрхлэхэд шаардагдах тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, бодит байдлыг фото зургаар баримтжуулах

7.    Түрээслэх эд хөрөнгийн ашиглалт, хамгаалалтыг хэрхэн сайжруулах тухай үндэслэлтэй төсөл гаргасан бол давуу тал болно.

8.    Түрээслэх талбайн ашиглалтын зардал ороогүй дүнгээр 1 метр квадрат талбайн үнийн саналыг ирүүлэх /доод үнийн дүн 10,000 төг/

9.    Дээрх материалыг 2 хувь бэлтгэн, битүүмжлэн ирүүлнэ.

10. Ирүүлж буй материалыг битүүмжлэн, гадна талд товьёог хийсэн байна.

11. Материал дутуу болон хугацаа хоцорсон тохиолдолд хүлээн авахгүй.

 

3.    Түрээслүүлэх хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах

Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын 1-р сургуулийн хичээлийн байранд хүлээн авна.

Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Ерөнхий боловсролын 1-р сургуулийн байр, Санхүүгийн өрөө.

Холбогдох утасны дугаар: 311071, 99008777