МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

МХЕГ-ийн хөрөнгийг 4 байгууллагад балансаас балансад шилжүүлэв

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 92 дугаар тогтоолоор Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар татан буугдсантай холбогдуулан тус газрын балансад бүртгэлтэй нийт 2.2 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий хөрөнгийг дараах байгууллагуудад холбогдох хөрөнгийг балансаас балансад шилжүүлэх шийдвэрийг гаргуулсан.

Үүнд:

·         Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газар

·         Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

·         Стандарт хэмжил зүйн газар

·         Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний ерөнхий газарт