МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

ХАСХОМ гаргах албан тушаалтны жагсаалтыг шинэчлэн баталсан байна.

УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны 2024 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 05-р тогтоолоор журам, маягт, жагсаалтыг шинэчлэн баталлаа.

Уг тогтоолоор Авлигын эсрэг хууль, тогтоомжийн дагуу албан тушаалтнаас гаргах мэдүүлэг, мэдэгдэл, тайлбарыг бүртгэх, хянах, хадгалах үйл ажиллагаа, мөн мэдүүлэг, мэдэгдэл, тайлбарын маягт, мэдүүлэг гаргах албан тушаалтны жагсаалтыг шинэчлэн баталсан.    

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: https://iaac.mn/post/155570?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1WW0v4a9PSw0GrhMlf8xUW2ohpOagIH4nZtR0fsvMv5lTbyDTWaUlWxHU_aem_AddgLm39kFWp6yYOG5XfOe-ENSvOdxNCvVKjMLObBGsqJfazva1InJhHSVsUSb4v27NFPpmyn3hG9e7kLxliJx9a