МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

АНЗААР

ӨӨРИЙГӨӨ УСТГАХ АЛХАМЫГ БҮҮ ХИЙ

Зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх тусгай дугаар  
 

ХОРТ ЗУРШИЛ БОДИТ БАЙДЛЫГ БҮДГЭРҮҮЛНЭ

Та хүүхдээ ХЭНТЭЙ, ХААНА, ЮУ ХИЙЖ байгааг мэдэж байна уу

Эмийн зохисгүй хэрэглээ ЭРҮҮЛ МЭНД, АМЬ НАСАНД АЮУЛТАЙ

ХАР ТАМХИ УРАГТ НӨЛӨӨЛНӨ 

Олон улсын байгууллагын судалгаагаар нэг мансуурагчийн ард 5 хүн байдаг.