МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ
Нийслэлийн өмч хувьчлал-2021 нээлттэ...

НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧ ХУВЬЧЛАЛ-2021 Нээлттэй дуудлагын худалдаанд урьж байна