Мэдээ мэдээлэл
Москва рестораны хажууд байрлах гар утас худалдааны төвд гар...

Албан тасалгааны зориулалттай талбайн түрээслэгч сонгон шалг...

Албан тасалгааны түрээслэгч сонгон шалгаруулах зар

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Нийслэлийн өмчийг эзэмших, ашиглах, хамгаалах оновчтой бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх замаар өмчийн үр ашиг, өгөөжийг нэмэгдүүлэх, эзэмшил, ашиглалтыг сайжруулж, эдийн засгийн чадавхыг дээшлүүлэхэд оршино.
ВИДЕО МЭДЭЭ
Засгийн газрын 2 дугаар тогтоол.
Үйлдлээрээ үлгэрлэе.
Үйлдлээрээ үлгэрлэе.
Үйлдлээрээ үлгэрлэе.