Мэдээ мэдээлэл
Амгалан амаржих газарт түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах зар

“Цайны газар”-ийн зориулалт бүхий талбайн түрээслэгчийг сонг...

Кофе шоп”-ийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах mүрээслэгчийг...

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Нийслэлийн өмчийг эзэмших, ашиглах, хамгаалах оновчтой бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх замаар өмчийн үр ашиг, өгөөжийг нэмэгдүүлэх, эзэмшил, ашиглалтыг сайжруулж, эдийн засгийн чадавхыг дээшлүүлэхэд оршино.
ВИДЕО МЭДЭЭ
Засгийн газрын 2 дугаар тогтоол.
Үйлдлээрээ үлгэрлэе.
Үйлдлээрээ үлгэрлэе.
Үйлдлээрээ үлгэрлэе.