Мэдээ мэдээлэл
Монгол хэлний тухай хуулийн хэрэгжилтийн тайлан мэдээ

Түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах зар7

Түрээслүүлэх эд хөрөнгийн танилцуулга

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын албан хаагчид “Эх дэлхи...

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Нийслэлийн өмчийг эзэмших, ашиглах, хамгаалах оновчтой бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх замаар өмчийн үр ашиг, өгөөжийг нэмэгдүүлэх, эзэмшил, ашиглалтыг сайжруулж, эдийн засгийн чадавхыг дээшлүүлэхэд оршино.
ВИДЕО МЭДЭЭ
Засгийн газрын 2 дугаар тогтоол.
Үйлдлээрээ үлгэрлэе.
Үйлдлээрээ үлгэрлэе.
Үйлдлээрээ үлгэрлэе.