МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

ЗАХИРГАА, ТӨЛӨВЛӨЛТ, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

НЗД-ын 2022 оны А/1257 дугаар захирамжийн хүрээнд угаарын хийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, сайжруулсан шахмал түлш болон түүхий нүүрсний хэрэглээнд хяналт тавьж мэдээлэл өгч ажиллах албан тушаалтны нэгдсэн хуваарийг Газрын даргын 2022.11.02-ны өдрийн А/484 дүгээр тушаалаар баталсан. Тушаалын дагуу Чингэлтэй дүүргийн 9, 10 дугаар хороонд байрлах 8 цэг дээр 14 албан хаагч 5 сарын хугацаанд хяналт тавин ажиллана.