ХОЛБОО БАРИХ УТАСНЫ ЖАГСААЛТ
ЗСХ-ийн дарга
Ахлах мэргэжилтэн
Ерөнхий нягтлан бодогч
Нягтлан бодогч
Нярав
Байр ашиглалт, түрээс хариуцсан мэргэжилтэн
Слесарь
Э.Зоригтбаатар
Дотоод хяналтын мэргэжилтэн
Шуурхай ажлын биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн
Архивын ажилтан
Б. Оюунтунгалаг
Хуулийн мэргэжилтэн
Байр ашиглалт, түрээс хариуцсан мэргэжилтэн
Программ хангамж хариуцсан мэргэжилтэн
Дотоод ажил, тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн
Шуурхай ажлын биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн
Бичиг хэргийн ажилтан