МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

"Төрийн өмчит компанийн засаглалын ил тод байдал" хэлэлцүүлэг

"Төрийн өмчит компанийн засаглалын ил тод байдал" хэлэлцүүлгийн хүрээнд Монгол Улсад Төрийн өмчит компанийн засаглалын ерөнхий төлөв байдлыг НЭЭЛТТЭЙ ИЛ ТОД БАЙДАЛ, ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН, МЭДЭЭЛЭХ ҮЙЛ ЯВЦ гэсэн 3 чиглэлийн хүрээнд хэлэлцүүлэг боллоо.

Хэлэлцүүлэгт Санхүүгийн зохицуулах хороо, Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар, АТГ-ийн Урьдчилан сэргийлэх Соён гэгээрүүлэх хэлтэс, Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар , Ил тод байдлын сан зэрэг байгууллагын удирдлагууд уригдан оролцож судлаач багш нар сонирхсон асуултаа асууж хэлэлцүүлэг өрнүүллээ.