wrapper

НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИТ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ОЛЖ АВСАН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ БҮРТГЭХ

Нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн олж авсан тээврийн хэрэгслийг бүртгэх

Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газар

Үйлчилгээний чиглэл: Төрийн захиргаа, бүртгэл, мэдээлэл

Эрх зүйн зохицуулалт

Эрх зүйн актын төрөл

Гаргасан байгууллагын нэр

Эрх зүйн актын нэр

Огноо

Зүйл заалт

Дугаар

Холбоос

МУ-ын хууль

Улсын их хурал

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль

1996.05.27

 

 

http://www.legalinfo.mn/law/details/492?lawid=492

НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчид

Нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн хөдөлгөөн түүнтэй холбогдох бусад харилцааг зохицуулах журам

2014.05.05

 

66

http://citycouncil.mn/

 

Баримт бичгийн бүрдэл

Баримт бичгийн нэр

Олгогч байгууллага

Тайлбар

Албан бичиг

Аж ахуйн нэгж, байгууллага

Бүртгэх тухай

Тодорхойлолт

Аж ахуйн нэгж, байгууллага

Эд хөрөнгийн дэлгэрэнгүй тодорхойлолт жагсаалт

Зөвшөөрөл

Аж ахуйн нэгж, байгууллага

Хандивлагч байгууллагын зөвшөөрөл

Хурлын тэмдэглэл

Аж ахуйн нэгж, байгууллага

Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл, худалдан авсан тухай холбогдох баримт бичиг,

Гэрчилгээ

Нийслэлийн цагдаагийн газар

Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ болон бусад техникийн баримт бичгийн хуулбар, техникийн үзүүлэлт

Зураг

Аж ахуйн нэгж, байгууллага

Тээврийн хэрэгслийн фото зураг

 

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

Шат дамжлагын нэр

Хариуцагч

Зарцуулах хугацаа (нэгж, бага утга)

Зарцуулах хугацаа (нэгж, их утга)

Тайлбар

Ажилтны тоо

Хүсэлт хүлээн авах

Бичиг хэргийн ажилтан

10 минут

20 минут

 

1

Цохолт хийх

Газрын дарга, хэлтсийн дарга

1 өдөр

2 өдөр

 

2

Зөвшөөрөл олгох

Хариуцсан мэргэжилтэн

14 өдөр

30 өдөр

Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар шийдвэрлэнэ.

1

 

Төлбөр тооцоо

Тайлбар

Үйлчилгээний хураамж

Тэмдэгтийн хураамж

Торгууль

Бусад

Нийт

0

0

0

0

0

0

 

 


Шийдвэрлэх хугацаа /Эрх зүйн актад тусгагдсан/: 30 хоног
Мэдээллийн систем ашигладаг эсэх: Үгүй                

 

 

 

ХАНДАЛТ

516163
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
9
201
210
3866
516163

Таны IP: 18.204.2.146