wrapper

 

АКТЛАГДАЖ ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ЭД ХӨРӨНГИЙН ХУДАЛДАА ЯВУУЛАХ

 

Актлагдаж татан төвлөрүүлсэн эд хөрөнгийн худалдаа явуулах

 

Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газар

 

Үйлчилгээний чиглэл: Санхүү, эдийн засаг, өмчийн харилцаа

 

Тайлбар: Нийслэлийн өмчид бүртгэлтэй эд хөрөнгийг тухайн байгууллага акталж, эргэлтийн бус хөрөнгийн хөдөлгөөн хариуцсан комиссын шийдвэрээр худалдагдах хөрөнгө.

 

Эрх зүйн зохицуулалт

 

Эрх зүйн актын төрөл

Гаргасан байгууллагын нэр

Эрх зүйн актын нэр

Огноо

Зүйл заалт

Дугаар

Холбоос

НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал

Нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн хөдөлгөөн түүнтэй холбогдох бусад харилцааг зохицуулах журам

2014.05.05

4 дүгээр хэсэг

66

www.umch.ub.gov.mn

 

 Баримт бичгийн бүрдэл

 

Баримт бичгийн нэр

Олгогч байгууллага

Тайлбар

Албан бичиг

Аж ахуйн нэгж, байгууллага

Актлах тухай албан бичгээр хүсэлт гаргах

Өргөдөл

Хувь хүн өөрөө

Иргэн бол иргэний өргөдөл

Иргэний үнэмлэх

Дүүргийн Бүртгэлийн хэлтэс

Иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар

 

 Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

 

Шат дамжлагын нэр

Хариуцагч

Зарцуулах хугацаа (нэгж, бага утга)

Зарцуулах хугацаа (нэгж, их утга)

Тайлбар

Ажилтны тоо

Эд хөрөнгө худалдах

Менежер, нярав

10 минут

20 минут

Иргэн хүсэлтийнхээ дагуу төлбөрөө төлж актлагдсан хөрөнгийг худалдан авна.

1

 


Төлбөр тооцоо

 

 

 

Тайлбар

Үйлчилгээний хураамж

Тэмдэгтийн хураамж

Торгууль

Бусад

Нийт

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

Төлбөрийн нэмэлт тайлбар: Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газрын үнэлгээний комиссоос гаргасан үнэлгээний дагуу төлбөр төлнө.
Шийдвэрлэх хугацаа /Эрх зүйн актад тусгагдсан/: 
Мэдээллийн систем ашигладаг эсэх: Үгүй     

 

 

 

 

ХАНДАЛТ

516162
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
8
201
209
3865
516162

Таны IP: 18.204.2.146