wrapper

НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧ ХУВЬЧЛАЛЫН ТАЛААРХ ЛАВЛАГАА ОЛГОХ

Нийслэлийн өмч хувьчлалын талаарх лавлагаа олгох

Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газар
Үйлчилгээний чиглэл: Төрийн захиргаа, бүртгэл, мэдээлэл
Тайлбар: Нийслэлийн өмчийн эд хөрөнгийг хуулийн этгээдэд хувьчилсан талаарх мэдээлэл

Эрх зүйн зохицуулалт

Эрх зүйн актын төрөл

Гаргасан байгууллагын нэр

Эрх зүйн актын нэр

Огноо

Зүйл заалт

Дугаар

Холбоос

МУ-ын хууль

Улсын их хурал

Иргэний хууль

2002.01.02

 

 

http://www.legalinfo.mn/law/details/299?lawid=299

МУ-ын хууль

Улсын их хурал

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль

1996.05.27

 

 

http://www.legalinfo.mn/law/details/492?lawid=492

МУ-ын хууль

Улсын их хурал

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль

2006.12.15

 

 

http://www.legalinfo.mn/law/details/343?lawid=343

МУ-ын хууль

Улсын их хурал

Барилгын тухай хууль

2008.02.05

 

 

http://www.legalinfo.mn/law/details/112?lawid=112

ЗГ-ын тогтоол

Засгийн газар

Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцох журам

2005

 

233

 

НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал

Нийслэлийн өмчийг хувьчлах журам

2009

 

213

 

НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал

Нийслэлийн өмч хувьчлах комиссын ажиллах журам

2009

 

33

 

 

Баримт бичгийн бүрдэл

Баримт бичгийн нэр

Олгогч байгууллага

Тайлбар

Албан бичиг

Аж ахуй нэгж, байгууллага

 

 

 Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

Шат дамжлагын нэр

Хариуцагч

Зарцуулах хугацаа (нэгж, бага утга)

Зарцуулах хугацаа (нэгж, их утга)

Тайлбар

Ажилтны тоо

Хүлээн авах

Бичиг хэргийн ажилтан

5 минут

10 минут

 

1

Цохолт хийх

Газрын дарга, хэлтсийн дарга

1 цаг

1 цаг

 

1

Лавлагаа олгох

Бүртгэлийн мэргэжилтэн

1 өдөр

3 өдөр

 

1

 

Төлбөр тооцоо

Тайлбар

Үйлчилгээний хураамж

Тэмдэгтийн хураамж

Торгууль

Бусад

Нийт

0

0

0

0

0

0

 

 

 


Шийдвэрлэх хугацаа /Эрх зүйн актад тусгагдсан/: 3 хоног
Мэдээллийн систем ашигладаг эсэх: Тийм
Програмын нэр: Өмчийн бүртгэлийн систем
Технологи вэб-д суурилсан эсэх: Тийм
Ашиглалтанд орсон огноо: 2013.01.20           
Өгөгдлийн сангийн төрөл: Dbase
Гүйцэтгэгч компани: Тауэр софт 

ХАНДАЛТ

521265
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
50
135
185
3604
521265

Таны IP: 3.235.185.78