wrapper

НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИТ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ОЛЖ АВСАН ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ

Нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн олж авсан үл хөдлөх хөрөнгө бүртгэх

Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газар

Үйлчилгээний чиглэл: Төрийн захиргаа, бүртгэл, мэдээлэл

Эрх зүйн зохицуулалт

Эрх зүйн актын төрөл

Гаргасан байгууллагын нэр

Эрх зүйн актын нэр

Огноо

Зүйл заалт

Дугаар

Холбоос

МУ-ын хууль

Улсын их хурал

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль

1996.05.27

 

 

http://www.legalinfo.mn/law/details/492?lawid=492

НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчид

Нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн хөдөлгөөн түүнтэй холбогдох бусад харилцааг зохицуулах журам

2014.05.05

 

66

http://citycouncil.mn/

 

Баримт бичгийн бүрдэл

Баримт бичгийн нэр

Олгогч байгууллага

Тайлбар

Албан бичиг

Захиалагч байгууллага

Бүртгэх тухай

Тодорхойлолт

Аж ахуйн нэгж, байгууллага

Эд хөрөнгийн дэлгэрэнгүй тодорхойлолт жагсаалт

Акт

Аж ахуйн нэгж, байгууллага

Ашиглалтанд авах комиссын акт

Гэрээ

Гэрээ байгуулагч талууд

Ажлын гэрээ

Төсөв

Аж ахуйн нэгж, байгууллага

Гүйцэтгэлийн төсөв

Акт

Аж ахуйн нэгж, байгууллага

Эд хөрөнгө хүлээлцсэн тухай акт /шаардлагатай тохиолдолд/

Зураг

Аж ахуйн нэгж, байгууллага

Фото зураг, танилцуулга бусад шаардлагатай бичиг баримт

 

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

Шат дамжлагын нэр

Хариуцагч

Зарцуулах хугацаа (нэгж, бага утга)

Зарцуулах хугацаа (нэгж, их утга)

Тайлбар

Ажилтны тоо

Хүсэлт хүлээн авах

Бичиг хэргийн ажилтан

10 минут

20 минут

 

1

Цохолт хийх

Газрын дарга, хэлтсийн дарга

1 өдөр

2 өдөр

 

2

Зөвшөөрөл олгох

Хариуцсан мэргэжилтэн

21 өдөр

30 өдөр

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолоор шийдвэрлэнэ.

1

 

Төлбөр тооцоо

Тайлбар

Үйлчилгээний хураамж

Тэмдэгтийн хураамж

Торгууль

Бусад

Нийт

0

0

0

0

0

0

 

 


Шийдвэрлэх хугацаа /Эрх зүйн актад тусгагдсан/: 30 хоног
Мэдээллийн систем ашигладаг эсэх: Үгүй

 

 

ХАНДАЛТ

521261
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
46
135
181
3600
521261

Таны IP: 3.235.185.78