wrapper

2020 оны эхний хагас жилийн байдлаар байгууллагын албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд:

 • Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр буюу эх үрсийн баярыг тохиолдуулан нийт 65 албан хаагчдын гэр бүлд 4000000 төгрөгийн бэлэг
 • Төрийн албаны тухай, Хөдөлмөрийн тухай хууль болон байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу ар гэрт нь гачигдал тохиолдсон 3 ажилтан, албан хаагчид 800000 төгрөгийн тэтгэмжийг олгосон байна.
 • Засгийн газрын 2019 оны 38 дугаар тогтоолын дагуу 1 дүгээр улиралд нийт албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлж, дүгнэн мөнгөн урамшууллыг тус тус олголоо.

2019 онд байгууллагын албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд:

 • Байгууллагын албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд сар шинийн баяр болон ахмадын баярыг тохиолдуулан тус байгууллагаас өндөр насны тэтгэвэрт гарсан 300 гаруй ахмадыг хүлээн авч, хүндэтгэл үзүүлэхэд 22690000 төгрөгийн зардал,
 • Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр буюу эх үрсийн баярыг тохиолдуулан нийт 65 албан хаагчдын гэр бүлд 4000000 төгрөгийн бэлэг
 • Төрийн албаны тухай, Хөдөлмөрийн тухай хууль болон байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу ар гэрт нь гачигдал тохиолдсон 6 ажилтан, албан хаагчид 1700000 төгрөгийн тэтгэмжийг олгосон байна. Мөн ажлаас чөлөөлөгдсөн 5 албан хаагчид тэтгэмж
 • Гэр болон галлагаатай нөхцөлд амьдардаг 14 ажилтан, албан хаагчдад 3500000 төгрөгийн тэтгэмж
 • Өндөр насны тэтгэвэрт гарсан 1 албан хаагчид 17589600 төгрөгийн нэг удаагийн буцалтгүй тусламж 
 • Ажил амжилтаараа тэргүүлж шагнуулсан албан хаагчдын дагалдах мөнгөн шагнал болох 1410000 төгрөгийн урамшуулал
 • Засгийн газрын 2019 оны 38 дугаар тогтоолын дагуу нийт албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлж, дүгнэн мөнгөн урамшууллыг тус тус олголоо.

 2018 онд байгууллагын албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд:

 • Байгууллагын албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд сар шинийн баяр болон ахмадын баярыг тохиолдуулан тус байгууллагаас өндөр насны тэтгэвэрт гарсан 300 гаруй ахмадыг хүлээн авч, хүндэтгэл үзүүлэхэд 23678000 төгрөгийн зардал,
 • Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр буюу эх үрсийн баярыг тохиолдуулан нийт 65 албан хаагчдын гэр бүлд 2000000 төгрөгийн бэлэг
 • Төрийн албаны тухай, Хөдөлмөрийн тухай хууль болон байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу ар гэрт нь гачигдал тохиолдсон 6 ажилтан, албан хаагчид 1700000 төгрөгийн тэтгэмж
 • Албан хаагчдыг урьдчилан сэргийлэх үзлэг оношлогоонд хамруулахад 4355000 төгрөгийн зардал 
 • Ажил амжилтаараа тэргүүлж шагнуулсан албан хаагчдын дагалдах мөнгөн шагнал болох 2000000 төгрөгийн урамшуулалыг тус тус олгосон.

ХАНДАЛТ

530626
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
69
154
512
3433
530626

Таны IP: 3.236.16.13