wrapper

Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт удирдлагын газрын албан тушаалын тодорхойлолтууд
 1  Орлогч дарга   Үзэх
 2  Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга   Үзэх
 3  Өмчийн төлөөлөл, менежментийн хэлтсийн дарга   Үзэх
 4  Өмчийн бүртгэл, хувьчлалын хэлтсийн дарга    Үзэх
 5  Өмчийн мэдээлэл, хяналт ашглалтын хэлтсийн дарга    Үзэх
 6  Ахлах, хүний нөөцийн мэргэжилтэн  Үзэх
 7  Өмчийн төлөөлөл, менежментийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн   Үзэх
 8  Өмч хувьчлал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн  Үзэх
 9  Бүртгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн  Үзэх
10   Өмчийн мэдээлэл, хяналт, ашиглалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн  Үзэх
11  Дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн  Үзэх
12  Програм хангамж хариуцсан мэргэжилтэн   Үзэх
13  Дотоод ажил, тогтоол захирамжийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн   Үзэх
14  Шуурхай ажлын биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн   Үзэх
15  Бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн  Үзэх
16  Мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн   Үзэх
17  Өмч хувьчлал хариуцсан мэргэжилтэн  Үзэх
18  Өмчийн төлөөлөл хариуцсан мэргэжилтэн   Үзэх
19  Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн  Үзэх
20  Хуулийн мэргэжилтэн  Үзэх
21  Хөрөнгийн бүртгэл, орлого хариуцсан мэргэжилтэн  Үзэх
22  Байр ашиглалт, түрээс хариуцсан мэргэжилтэн  Үзэх
23  Хяналт шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн  Үзэх
24  Өмчийн ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн  Үзэх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАНДАЛТ

530623
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
66
154
509
3430
530623

Таны IP: 3.236.16.13