ХОЛБОО БАРИХ УТАСНЫ ЖАГСААЛТ
Захиргаа, төлөвлөлт, санхүүгийн хэлтсийн дарга
Ерөнхий нягтлан бодогч
Нярав
Ахлах мэргэжилтэн
Архивын ажилтан
Хуулийн мэргэжилтэн
Байр ашиглалт, түрээс хариуцсан мэргэжилтэн
С.Гончигсумлай
Программ хангамж хариуцсан мэргэжилтэн
Дотоод ажил, тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн
П.Түвшинжаргал
Шуурхай ажлын биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн
Бичиг хэргийн ажилтан
Аж ахуйн ажилтан
Аж ахуй хариуцсан ахлах зохион байгуулагч
Хөрөнгө хариуцсан ахлах зохион байгуулагч