ХОЛБОО БАРИХ УТАСНЫ ЖАГСААЛТ
Захиргаа, төлөвлөлт, санхүүгийн хэлтсийн дарга
Ахлах мэргэжилтэн
Ерөнхий нягтлан бодогч
Нярав
Ахлах мэргэжилтэн
Архивын ажилтан
Хуулийн мэргэжилтэн
Байр ашиглалт, түрээс хариуцсан мэргэжилтэн
Б.Сэргэлэнбаатар
Программ хангамж хариуцсан мэргэжилтэн
Дотоод ажил, тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн
П.Түвшинжаргал
Шуурхай ажлын биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн
Бичиг хэргийн ажилтан