ХОЛБОО БАРИХ УТАСНЫ ЖАГСААЛТ
ЗСХ-ийн дарга
Ерөнхий нягтлан бодогч
Нярав
Ахлах мэргэжилтэн
Архивын ажилтан
Б. Оюунтунгалаг
Хуулийн мэргэжилтэн
Байр ашиглалт, түрээс хариуцсан мэргэжилтэн
Программ хангамж хариуцсан мэргэжилтэн
Д.Хулан
Дотоод ажил, тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн
Шуурхай ажлын биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн
Бичиг хэргийн ажилтан
Аж ахуйн ажилтан
Аж ахуй хариуцсан ахлах зохион байгуулагч
Хөрөнгө хариуцсан ахлах зохион байгуулагч