ХОЛБОО БАРИХ УТАСНЫ ЖАГСААЛТ
ЗСХ-ийн дарга
Ахлах мэргэжилтэн
Н.Золжаргал
Ерөнхий нягтлан бодогч
Н.Уранчимэг
Нягтлан бодогч
Т.Оюунтуул
Нярав
Даргын туслах
Хуулийн зөвлөх
А.Нарантуяа
Байр ашиглалт, түрээс хариуцсан мэргэжилтэн
О.Уранчимэг
Дотоод хяналтын мэргэжилтэн
Н. Цэцэгдэлгэр
Програм хангамж хариуцсан мэргэжилтэн
Шуурхай ажлын биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн
Архивын ажилтан
Б. Оюунтунгалаг
Бичиг хэргийн ажилтан
Б. Түмэнхүслэн
Хуулийн мэргэжилтэн
Н. Төрболд