• Нүүр
  • Мэдээ мэдээлэл
  • Нийслэлийн Өмчийн илүүдэлтэй байр талбайг ашиглан үйл ажиллагаа явуулж байгаа түрээсийн гэрээ байгуулсан аж ахуй нэгж, иргэдийн мэдээлэл2
МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Нийслэлийн Өмчийн илүүдэлтэй байр талбайг ашиглан үйл ажиллагаа явуулж байгаа түрээсийн гэрээ байгуулсан аж ахуй нэгж, иргэдийн мэдээлэл2