МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН 2021 ОНЫ УЛСЫН ТООЛЛОГО ДУУСАХАД 6 ХОНОГ ҮЛДСЭН БАЙНА.

АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН 2021 ОНЫ УЛСЫН ТООЛЛОГО ДУУСАХАД 11 ХОНОГ ҮЛДСЭН БАЙНА. ТООЛЛОГОД: https://toollogo.1212.mn цахим хуудсаар хандаж

АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГА:Татвар https://etax.mta.mn/, Нийгмийн даатгалын санд http://www.ndaatgal.mn/ нэвтрэх нэр, нууц үгээ ашиглана. Тооллогод хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, 2020 оны санхүүгийн тайлан шаардлагатай.

ХУВИАРАА ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭГЧИД: “Хүн ам өрхийн мэдээллийн сан”-гийн бүртгэлээр буюу регистрийн дугаар, овог, нэрээр нэвтэрч тооллогодоо хамрагдаарай.