МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Авлигын эсрэг “НЭГДЬЕ” соён гэгээрүүлэх аянд нээгдлээ