МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ
НИЙСЛЭЛИЙН СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН Э...

Сонгон шалгаруулалтын дугаар: СХД-ЭМТ/Б-01 Түрээслэх цайны газрын талбайн хэмжээ:6 мк...

НИЙСЛЭЛИЙН БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН БИЕИЙН Т...

Сонгон шалгаруулалтын дугаар: БГД-СХ/УБ Түрээслэх усан бассейны талбайн хэмжээ:418,5...

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 162 Д...

Сонгон шалгаруулалтын дугаар: 162-ЕБС/ҮХ, ЦГ,-2023 Түрээслэх цайны газрын талбайн хэ...

Нийслэлийн Баянгол дүүргийн 14-р хор...

Сонгон шалгаруулалтын дугаар: БГД-МШК/ -2022 Түрээслэх талбайн хэмжээ: 198м2...

Нийслэлийн Өргөө амаржих газрын Б1 д...

Сонгон шалгаруулалтын дугаар: ЦГ-ӨАГ/СШ-2022 Түрээслэх цайны газрын талбайн хэмжээ:...

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗРЫН 1 ДҮ...

Сонгон шалгаруулалтын дугаар: СБД-ӨАГ/КШ Түрээслэх цайны газрын талбайн хэмжээ:12,8м...

НИЙСЛЭЛИЙН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН НЭГДСЭН...

Сонгон шалгаруулалт

НИЙСЛЭЛИЙН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН НЭГДСЭН...

Сонгон шалгаруулалтын дугаар: ХУД-НЭ/КШД Түрээслэх цайны газрын талбайн хэмжээ:30,83...

Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын 1 дүг...

Сонгон шалгаруулалтад оролцогч нь дараах шаардлагуудыг хангаж, битүүмжилсэн материалы...