Мэдээллүүд

Хэвлэх

А/703 ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, АШИГЛУУЛАХ ЭРХИЙН ХУГАЦАА СУНГАХ ТУХАЙ

Бичсэн Вэб админ on . Posted in Захирамж тогтоол

2014 оны 08 сарын 14 өдөр                                                                      дугаар А/703                                                      Улаанбаатар хот
 
 
Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах
эрхийн хугацаа сунгах тухай
 
 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, “Газрын тухай” хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2.3, 37 дугаар зүйлийн 37.2 дэх хэсэг, нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 5/14 дүгээр тогтоолыг  тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1.    Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газраас 2014 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 8/1542 тоот, 7 дугаар сарын 10-ны өдрийн 8/2064 тоот, 2014 оны 7 дугаар сарын 29-ны өдрийн 8/2273 тоот албан бичгээр ирүүлсэн “Иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах материалд өгсөн санал”-ын дагуу хавсралтаар 32 /гучин хоёр / иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмших, ашиглах эрхийн хугацааг сунгаж баталгаажуулсугай.
 
2.    Газар эзэмших, ашиглах эрх нь баталгаажигдсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгон, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/-т даалгасугай.
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                           Э.БАТ-ҮҮЛ

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны
08 дугаар сарын 14-ний өдрийн
А/70 дугаар  захирамжийн хавсралт
 
 
 
ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ХУГАЦАА СУНГАГДАЖ БАЙГАА
ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ
 
Д/д Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр Газрын байршил /хороо/ Зориулалт Хэмжээ /м2/ Хугацаа Эдэлбэрийн хэлбэр Өмнөх шийдвэр
Баянгол дүүрэг
1 ТБД андууд ХХК 2 Худалдаа үйлчилгээ 1480 10 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 303
2 Ч.Мөнхсайхан 5 Үйлчилгээтэй амины орон сууц 318 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 303
3 Ц.Эрдэнэчимэг 5 Сургалт үйлчилгээ 140 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 217
4 Эко тунамал ХХК 5 Орон сууц 132 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 295
5 Энерготех сервис ХХК 20 Үйлдвэрлэл 1700 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 20096 оны 216
6 Уяангебалса ХХК 8 Орон сууц 3500 5 Ашиглуулах НЗД-ын 2008 оны 295
7 Оч билгүүн ХХК 3 Нийтийн бие засах газар, үйлчилгээ 100 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 513
8 Тарема НҮТББ 18 Үйлчилгээ 200 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 275
Баянзүрх дүүрэг
9 ЧГГ ХХК 1 Орон сууц 1120 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 380
10 Г.Саранчимэг 2 Үйлчилгээтэй амины орон сууц 208 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 23
11 Ж.Чимэгбат 5 Амины орон сууц 1200 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 378
12 Ц.Адъяасүрэн 15 Үйлчилгээ 252 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 1998 оны А/115
Сонгинохайрхан дүүрэг
13 Д.Сосорбарам 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 513
14 А.Базаррагчаа 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
15 Ц.Цэен 1 Зуслан 700 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
16 З.Баттогтох 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
17 Б.Нямлхам 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
18 С.Анар 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
19 Б.Энхтуяа 1 Зуслан 700 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
20 Д.Ундрах 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
21 Ц.Нямхүү 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
22 Ч.Зундуйсүрэн 1 Зуслан 700 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
23 Д.Ганбат 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
24 Ц.Энхбаяр 12 Үйлчилгээ 85 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 359
Сүхбаатар дүүрэг
25 Монгол дахь Махаяна уламжлалыг хадгалах төв 1 Шашны үйл ажиллагаа 2960 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 527
Чингэлтэй  дүүрэг
26 Монинжбар ХК 6 Контор 1898 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 217
27 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар 1 Контор 589 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2006  оны 34
28 П.Мөнхтамир 3 Үйлчилгээ 634 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 380
29 Бишрэлт холдинг ХХК 5 Худалдаа, үйлчилгээ 1177 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 93
30 Бишрэлт холдинг ХХК 5 Худалдаа, үйлчилгээ 227 15 Эзэмшүүлэх
Хан-Уул дүүрэг
30 БТТ инженеринг ХХК 2 үйлчилгээ 361 10 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 217
31 Б.Төмөрбаатар 3 Үйлдвэрлэл 2000 10 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 527
32 П.Ганбат 15 Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 973 5 Эзэмшүүлэх НЗД-н 2009 оны 216

//