wrapper

2019 оны Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоол
1 Барилга байгууламж балансаас балансад шилжүүлэх тухай Дугаар 13 Үзэх
2 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс барилга хасах тухай  Дугаар 16 Үзэх
3 "Минж нутагшуулах, үржүүлэх төслийн нэгж" ОНӨТҮГ-т НБОГ-т нэгтгэх тухай  Дугаар 17 Үзэх
4 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай  Дугаар 22 Үзэх
5 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай  Дугаар 23 Үзэх
6 Журам батлах тухай  Дугаар 45 Үзэх
7 Гэрээний төсөл батлах тухай  Дугаар 46 Үзэх
8 Нийслэлийн өмчөөс төрийн өмчид эд хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 49 Үзэх
9 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай  Дугаар 59 Үзэх
10 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай  Дугаар 66 Үзэх
11 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай  Дугаар 67 Үзэх
12 Барилга байгууламж акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай  Дугаар 68 Үзэх
13  Барилга байгууламж акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай Дугаар 93 Үзэх
14  Комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай Дугаар 95 Үзэх
15  Барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай Дугаар 96 Үзэх
16  Хөрөнгө бүртгэн авах тухай Дугаар 97 Үзэх
17  Барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай Дугаар 98 Үзэх
18  Комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай Дугаар 99 Үзэх
19  Барилга байгууламж акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай Дугаар 100 Үзэх
20  Хот төлөвлөлт, судалгааны институт” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын дүрэм батлах тухай Дугаар 116 Үзэх
21  Хөрөнгө бүртгэн авах тухай Дугаар 117 Үзэх
22  Нийслэлийн өмчийн үл хөдлөх хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэгдсэн дүнг батлах тухай Дугаар 118 Үзэх
23  Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 123 Үзэх
24  Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 128 Үзэх
25  Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 129 Үзэх
26  Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 131 Үзэх
27  Хөрөнгө бүртгэн авах тухай Дугаар 136 Үзэх
28  Хөрөнгө бүртгэн авах тухай Дугаар 137 Үзэх
29      
2018 оны Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоол
1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолууд Үзэх
2017 оны Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоол
1 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай Дугаар 03 Үзэх
2 Нийслэл, дүүргийн өмчийн эд хөрөнгийн үзлэг, тооллогын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай Дугаар 04 Үзэх
3 Нийслэл өмчид орон сууц бүртгэн авах тухай Дугаар 05 Үзэх
4 Нийслэл өмчид эд хөрөнгө бүртгэн авах тухай Дугаар 06 Үзэх
5 Нийслэл өмчид эд хөрөнгө бүртгэн авах тухай Дугаар 07 Үзэх
6 Нийслэл өмчид эд хөрөнгө бүртгэн авах тухай Дугаар 08 Үзэх
7 Нийслэл өмчид эд хөрөнгө бүртгэн авах тухай Дугаар 09 Үзэх
8 Нийслэл өмчид эд хөрөнгө бүртгэн авах тухай Дугаар 10 Үзэх
9 Нийслэл өмчид эд хөрөнгө бүртгэн авах тухай Дугаар 11 Үзэх
10 Нийслэл өмчид эд хөрөнгө бүртгэн авах тухай Дугаар 12 Үзэх
11 Нийслэл өмчид эд хөрөнгө бүртгэн авах тухай Дугаар 31 Үзэх
12 Нийслэл өмчид орон сууцны барилга байгууламж бүртгэх тухай Дугаар 32 Үзэх
13 Нийслэл өмчид орон сууцны барилга байгууламж бүртгэх тухай Дугаар 32 Үзэх
14 Журамд өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 43 Үзэх
15 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс орон сууц хасаж, хувьчлах тухай Дугаар 45 Үзэх
16 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс орон сууц хасаж, хувьчлах тухай Дугаар 46 Үзэх
17 Нийслэлийн өмчид хөрөнгө бүртгэн авах тухай Дугаар 52 Үзэх
Байгууллагын хэмжээнд мөрдөгдөж буй Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолууд  
1 Журам, гэрээний үлгэрчилсэн загварыг шинэчлэн батлах тухай Дугаар 54 Үзэх
2 Журам, гэрээний үлгэрчилсэн загварыг шинэчлэн батлах тухай Дугаар 55 Үзэх
3 Журам, гэрээний үлгэрчилсэн загварыг шинэчлэн батлах тухай Дугаар 65 Үзэх
4 Нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн хөдөлгөөн, түүнтэй холбогдох бусад харилцааг зохицуулах журам Дугаар 66 Үзэх
5 Нийслэлийн өмчийг хувьчлах журам Дугаар 67 Үзэх
6 Нийслэлийн өмчид үнэ төлбөргүйгээр шилжин ирж буй нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг бүртгэн авах тухай журам Дугаар 68 Үзэх

 

ХАНДАЛТ

384544
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
160
403
939
3033
384544

Таны IP: 35.175.191.72