wrapper

Нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын даргын тушаал
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай                                                                                                             Дугаар 01  Үзэх
  Загвар батлах тухай  Дугаар 02  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 79 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 03  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 04  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 102 дугаар сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 05  Үзэх
  Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 06  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн 39 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 07  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн Буянт-Ухаа цогцолбор сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 08  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 52 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 09  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 59 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 10  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 53 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 11  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 65 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 12  Үзэх
  Загвар батлах тухай  Дугаар 13  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 15  Үзэх
  Баянгол дүүргийн Албан бус насан туршийн боловсролын төвийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 16  Үзэх
  Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ-н данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 17  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 119 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 18  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 62 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 19  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 105 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 20  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 106 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 21  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 22  Үзэх
  Хариуцлагатай жижүүр, эргүүл томилон ажиллуулах тухай  Дугаар 23  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 25  Үзэх
  Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 26  Үзэх
  Арихивын нөхөн бүрдүүлэлт хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 27  Үзэх
  Нийслэлийн түргэн тусламжийн төвийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 28  Үзэх
  СХД-ийн 261 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 29  Үзэх
  "Улаанбаатар чуулга" ОНӨААТҮГ-ын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 30  Үзэх
  Нийслэлийн Соел урлагийн газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 31  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн амгалан цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 32  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 85 дугаар сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 33  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 84 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 34  Үзэх
  Ёс зүйн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай  Дугаар 35  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 36  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 90 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын бүртгэлийн үнийг нэмэгдүүлэн бүртгэх тухай  Дугаар 37  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 84 дүгээр цэцэрлэгийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 38  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 176 дугаар цэцэрлэгийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 39  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 40  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн Туул тосгоны эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 44  Үзэх
  "Зорчигч тээврийн нэгтгэл" ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 45  Үзэх
  Нийслэлийн Цагдаагийн газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 46  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 47  Үзэх
  Нийслэлийн түргэн тусламжийн төвийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 48  Үзэх
  "Багануур тохижилт" ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 49  Үзэх
  Багахангай дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 50  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хорооны "Гүн мэдрэмж" ӨЭМТ-ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 51  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хорооны "Тэгш-Өлзий" ӨЭМТ-ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 52  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хорооны "Одонт мандал" ӨЭМТ-ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 53  Үзэх
  Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 54  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн 15 дугаар хорооны"Энэрэнгүй сэтгэл" Эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 55  Үзэх
  Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 56  Үзэх
  "Нийслэлийн төр захиргааны автобааз" ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 57  Үзэх
  Тээврийн хэрэгслийн дуудлагын худалдааг зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай  Дугаар 58  Үзэх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАНДАЛТ

346403
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
31
150
839
3212
346403

Таны IP: 18.212.239.56