wrapper

Нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын даргын тушаал
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай                                                                                                             Дугаар 01  Үзэх
  Загвар батлах тухай  Дугаар 02  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 79 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 03  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 04  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 102 дугаар сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 05  Үзэх
  Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 06  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн 39 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 07  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн Буянт-Ухаа цогцолбор сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 08  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 52 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 09  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 59 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 10  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 53 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 11  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 65 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 12  Үзэх
  Загвар батлах тухай  Дугаар 13  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 15  Үзэх
  Баянгол дүүргийн Албан бус насан туршийн боловсролын төвийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 16  Үзэх
  Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ-н данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 17  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 119 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 18  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 62 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 19  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 105 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 20  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 106 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 21  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 22  Үзэх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАНДАЛТ

335187
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
163
173
695
2931
335187

Таны IP: 107.23.176.162