wrapper

Мэдээллүүд

Актлагдаж татан төвлөрүүлсэн эд хөрөнгийн худалдаа явуулах
Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар

Үйлчилгээний чиглэл: Санхүү, эдийн засаг, өмчийн харилцаа

Тайлбар: Нийслэлийн өмчид бүртгэлтэй эд хөрөнгийг тухайн байгууллага акталж, эргэлтийн бус хөрөнгийн хөдөлгөөн хариуцсан комиссын шийдвэрээр худалдагдах хөрөнгө.
Эрх зүйн зохицуулалт
Эрх зүйн актын төрөл Гаргасан байгууллагын нэр Эрх зүйн актын нэр Огноо Зүйл заалт Дугаар Холбоос
НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал Нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн хөдөлгөөн түүнтэй холбогдох бусад харилцааг зохицуулах журам 2014.05.05 4 дүгээр хэсэг 66 www.umch.ub.gov.mn
 Баримт бичгийн бүрдэл
Баримт бичгийн нэр Олгогч байгууллага Тайлбар
Албан бичиг Аж ахуйн нэгж, байгууллага Актлах тухай албан бичгээр хүсэлт гаргах
Өргөдөл Хувь хүн өөрөө Иргэн бол иргэний өргөдөл
Иргэний үнэмлэх Дүүргийн Бүртгэлийн хэлтэс Иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар
 Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Шат дамжлагын нэр Хариуцагч Зарцуулах хугацаа (нэгж, бага утга) Зарцуулах хугацаа (нэгж, их утга) Тайлбар Ажилтны тоо
Эд хөрөнгө худалдах Менежер, нярав 10 минут 20 минут Иргэн хүсэлтийнхаа дагуу төлбөрөө төлж актлагдсан хөрөнгийг худалдан авна. 1
 Үйлчилгээ үзүүлсэн тоо
Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Нийт
Тоо 5 15 40 40 45 50 20 25 30 30 60 80 440
Төлбөр тооцоо
Тайлбар Үйлчилгээний хураамж Тэмдэгтийн хураамж Торгууль Бусад Нийт
0 0 0 0 0 0

Төлбөрийн нэмэлт тайлбар: Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын үнэлгээний комиссоос гаргасан үнэлгээний дагуу төлбөр төлнө.
Шийдвэрлэх хугацаа /Эрх зүйн актад тусгагдсан/:
Мэдээллийн систем ашигладаг эсэх: Үгүй                

ХАНДАЛТ

530629
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
72
154
515
3436
530629

Таны IP: 3.236.16.13