wrapper

Мэдээллүүд

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй автомашиныг акталж данснаас хасах
Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар

Үйлчилгээний чиглэл: Санхүү, эдийн засаг, өмчийн харилцаа

Тайлбар: Төрийн өмчит хуулийн этгээд эзэмшилдээ байгаа илүүдэл үндсэн эд хөрөнгө, түүнчлэн ашиглах хугацаа нь дууссан буюу эсхүл осол гэмтэлд өртсөний улмаас зориулалтаар нь ашиглах боломжгүй болсон бөгөөд засаж, сэлбэж ашиглах нь эдийн засгийн хувьд үр ашиггүй нь тооцоогоор нотлогдсон эд хөрөнгийг худалдаж, шилжүүлж, акт тогтоон устгах.
Эрх зүйн зохицуулалт
Эрх зүйн актын төрөл Гаргасан байгууллагын нэр Эрх зүйн актын нэр Огноо Зүйл заалт Дугаар Холбоос
МУ-ын хууль Улсын Их хурал Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль 1996.05.27 31 дүгээр зүйл   http://www.legalinfo.mn/law/details/492?lawid=492
НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал Нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн хөдөлгөөн түүнтэй холбогдох бусад харилцааг зохицуулах журам 2014.05.05 1, 4 дүгээр хэсэг 66 www.umch.ub.gov.mn
 Баримт бичгийн бүрдэл
Баримт бичгийн нэр Олгогч байгууллага Тайлбар
Албан бичиг Аж ахуйн нэгж, байгууллага Төрийн өмчит хуулийн этгээд эзэмшилдээ байгаа илүүдэл үндсэн эд хөрөнгө эд хөрөнгийг худалдаж, шилжүүлэх хүсэлтээ албан бичгээр гаргах
Тодорхойлолт Аж ахуйн нэгж, байгууллага Мэргэжлийн байгууллагаас цаашид ашиглах боломжгүй тухай тодорхойлолт гаргуулж ирүүлэх
Дүгнэлт Мэргэжлийн байгууллага Техникийн комиссын дүгнэлт
Хурлын тэмдэглэл Аж ахуйн нэгж байгууллага Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн хурлын протокол дүгнэлтийн хамт
Зураг Аж ахуйн нэгж, байгууллага Актлах машины фото зураг
Жагсаалт Аж ахуйн нэгж, байгууллага Актлах машины нэр тоо хэмжээ
Гэрчилгээ Аж ахуйн нэгж байгууллага Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар, техникийн үзүүлэлт
 Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Шат дамжлагын нэр Хариуцагч Зарцуулах хугацаа (нэгж, бага утга) Зарцуулах хугацаа (нэгж, их утга) Тайлбар Ажилтны тоо
Бүртгэх Бичиг хэргийн ажилтан 10 минут 20 минут Бүртгэл хийж холбогдох мэргэжилтэнд шилжүүлэх 1
Цохолт хийх Газрын дарга, хэлтсийн дарга 1 өдөр 2 өдөр   2
Материалыг хянах Бүртгэл тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн 1 өдөр 2 өдөр   1
Үнэлгээ хийлгэх Бүртгэл тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн 10 өдөр 14 өдөр Хөндлөнгийн мэргэжлийн үнэлгээний байгууллагаар үнэлгээ хийлгэнэ. 1
Захирамж гаргах Комисс 7 өдөр 14 өдөр Нийслэлийн Засаг даргын захирамж гаргах 1
Үйлчилгээ үзүүлсэн тоо
Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Нийт
Тоо 0 0 79 0 0 0 70 0 0 0 0 0 149
Төлбөр тооцоо
Тайлбар Үйлчилгээний хураамж Тэмдэгтийн хураамж Торгууль Бусад Нийт
0 0 0 0 0 0

Шийдвэрлэх хугацаа /Эрх зүйн актад тусгагдсан/:
Мэдээллийн систем ашигладаг эсэх: Үгүй                

ХАНДАЛТ

530622
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
65
154
508
3429
530622

Таны IP: 3.236.16.13