wrapper

Мэдээллүүд

Дуудлага худалдаагаар тээврийн хэрэгсэл худалдах
Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар

Үйлчилгээний чиглэл: Санхүү, эдийн засаг, өмчийн харилцаа

Тайлбар: Тээврийн хэрэгслийн нээлттэй дуудлагын худалдааг зохион байгуулж, шалгарсан иргэн, аж ахуйн нэгжид худалдаалж, шилжүүлэх
Эрх зүйн зохицуулалт
Эрх зүйн актын төрөл Гаргасан байгууллагын нэр Эрх зүйн актын нэр Огноо Зүйл заалт Дугаар Холбоос
МУ-ын хууль Улсын Их хурал Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль 1996.05.27 29, 31 дүгээр зүйл   http://www.legalinfo.mn/law/details/492?lawid=492
НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал Нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн хөдөлгөөн түүнтэй холбогдох бусад харилцааг зохицуулах журам 2014.05.05 6 дугаар хэсэг 66 www.umch.ub.gov.mn
Баримт бичгийн бүрдэл
Баримт бичгийн нэр Олгогч байгууллага Тайлбар
Саналын хуудас Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар Маягтын дагуу дуудлага худалдаанд оролцогч иргэн бөглөнө
Иргэний үнэмлэх Дүүргийн бүртгэлийн хэлтэс Хуулбар
Төлбөр төлсөн баримт Арилжааны банк Үнэлгээний дагуу тогтоосон үнээс дэнчин төлнө.
Төлбөр төлсөн баримт Арилжааны банк Оролцогчийн тасалбарын үнэ
 Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Шат дамжлагын нэр Хариуцагч Зарцуулах хугацаа (нэгж, бага утга) Зарцуулах хугацаа (нэгж, их утга) Тайлбар Ажилтны тоо
Санал авах Бүртгэл тооцооны мэргэжилтэн 1 өдөр 3 өдөр Оролцогчийн саналыг НӨХГ дээр байрлуулсан битүүмжилсэн хайрцаганд хийнэ. 1
Комисс хуралдах Комисс 1 цаг 3 цаг Комисс хуралдаж тухайн тээврийн хэрэгслийг худалдан авагчийн сонгон шалгаруулна. 5
Гэрээ байгуулах Бүртгэл тооцооны мэргэжилтэн 3 өдөр 5 өдөр Ялагчтай худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулна. 1
Тооцоо нийлсэн акт үйлдэх Бүртгэл тооцооны мэргэжилтэн 3 өдөр 5 өдөр Ялагч гэрээнд заагдсан нөхцлийн дагуу төлбөр төлж, тооцоо нийлнэ. 1
Тээврийн хэрэгслийг хүлээлгэн өгөх Бүртгэл тооцооны мэргэжилтэн 1 цаг 3 цаг Төлбөр барагдуулсаны дагуу эд хөрөнгийг худалдан авагчид хүлээлгэн өгнө. 1
Байгууллагаас тушаал татах Бүртгэл тооцооны мэргэжилтэн 1 өдөр 2 өдөр Дуудлага худалдаагаар худалдаалах хүсэлт гаргасан байгуулагын тушаал 1
Татах хуудас үйлдэх Нярав 2 өдөр 3 өдөр   1
Нэгдсэн бүртгэл гаргах Нярав 2 өдөр 3 өдөр   6
Үйлчилгээ үзүүлсэн тоо
Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Нийт
Тоо 0 0 0 4 0 2 0 1 1 0 1 0 9
Төлбөр тооцоо
Тайлбар Үйлчилгээний хураамж Тэмдэгтийн хураамж Торгууль Бусад Нийт
0 5000 0 0 0 5000


Шийдвэрлэх хугацаа /Эрх зүйн актад тусгагдсан/: 30 хоног
Мэдээллийн систем ашигладаг эсэх: Үгүй                

ХАНДАЛТ

530638
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
81
154
524
3445
530638

Таны IP: 3.236.16.13