wrapper

Мэдээллүүд

Нийслэлийн өмч хувьчлалын талаарх лавлагаа олгох

Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар
Үйлчилгээний чиглэл: Төрийн захиргаа, бүртгэл, мэдээлэл
Тайлбар: Нийслэлийн өмчийн эд хөрөнгийг хуулийн этгээдэд хувьчилсан талаарх мэдээлэл

Эрх зүйн зохицуулалт
Эрх зүйн актын төрөл Гаргасан байгууллагын нэр Эрх зүйн актын нэр Огноо Зүйл заалт Дугаар Холбоос
МУ-ын хууль Улсын их хурал Иргэний хууль 2002.01.02     http://www.legalinfo.mn/law/details/299?lawid=299
МУ-ын хууль Улсын их хурал Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль 1996.05.27     http://www.legalinfo.mn/law/details/492?lawid=492
МУ-ын хууль Улсын их хурал Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль 2006.12.15     http://www.legalinfo.mn/law/details/343?lawid=343
МУ-ын хууль Улсын их хурал Барилгын тухай хууль 2008.02.05     http://www.legalinfo.mn/law/details/112?lawid=112
ЗГ-ын тогтоол Засгийн газар Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцох журам 2005   233  
НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал Нийслэлийн өмчийг хувьчлах журам 2009   213  
НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал Нийслэлийн өмч хувьчлах комиссын ажиллах журам 2009   33  
Баримт бичгийн бүрдэл
Баримт бичгийн нэр Олгогч байгууллага Тайлбар
Албан бичиг Аж ахуй нэгж, байгууллага  
 Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Шат дамжлагын нэр Хариуцагч Зарцуулах хугацаа (нэгж, бага утга) Зарцуулах хугацаа (нэгж, их утга) Тайлбар Ажилтны тоо
Хүлээн авах Бичиг хэргийн ажилтан 5 минут 10 минут   1
Цохолт хийх Газрын дарга, хэлтсийн дарга 1 цаг 1 цаг   1
Лавлагаа олгох Бүртгэлийн мэргэжилтэн 1 өдөр 3 өдөр   1
Үйлчилгээ үзүүлсэн тоо
Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Нийт
Тоо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Төлбөр тооцоо
Тайлбар Үйлчилгээний хураамж Тэмдэгтийн хураамж Торгууль Бусад Нийт
0 0 0 0 0 0


Шийдвэрлэх хугацаа /Эрх зүйн актад тусгагдсан/: 3 хоног
Мэдээллийн систем ашигладаг эсэх: Тийм
Програмын нэр: Өмчийн бүртгэлийн систем
Технологи вэб-д суурилсан эсэх: Тийм
Ашиглалтанд орсон огноо: 2013.01.20           
Өгөгдлийн сангийн төрөл: Dbase
Гүйцэтгэгч компани: Тауэр софт                

ХАНДАЛТ

530640
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
83
154
526
3447
530640

Таны IP: 3.236.16.13
</