wrapper

Мэдээллүүд

Нийслэлийн өмчид шинээр хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох
Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар
Үйлчилгээний чиглэл: Төрийн захиргаа, бүртгэл, мэдээлэл
Эрх зүйн зохицуулалт
Эрх зүйн актын төрөл Гаргасан байгууллагын нэр Эрх зүйн актын нэр Огноо Зүйл заалт Дугаар Холбоос
МУ-ын хууль Улсын их хурал Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль 1996.05.27     http://www.legalinfo.mn/law/details/492?lawid=492
НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчид Нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн хөдөлгөөн түүнтэй холбогдох бусад харилцааг зохицуулах журам 2014.05.05 2 дугаар хэсэг 66 http://citycouncil.mn/
Баримт бичгийн бүрдэл
Баримт бичгийн нэр Олгогч байгууллага Тайлбар
Албан бичиг Аж ахуйн нэгж, байгууллага Шинээр хөрөнгө худалдан авах зөвшөөрөл хүссэн
Санал Аж ахуйн нэгж, байгууллага Харьцуулсан үнийн санал /3 газрын нэхэмжлэх/
Шийдвэр Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн шийдвэр
 Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Шат дамжлагын нэр Хариуцагч Зарцуулах хугацаа (нэгж, бага утга) Зарцуулах хугацаа (нэгж, их утга) Тайлбар Ажилтны тоо
Хүсэлт хүлээн авах Бичиг хэргийн ажилтан 10 минут 20 минут   1
Цохолт хийх Газрын дарга, хэлтсийн дарга 1 өдөр 2 өдөр   2
Зөвшөөрөл олгох Хариуцсан мэргэжилтэн 7 өдөр 14 өдөр Эргэлтийн бус хөрөнгийн хөдөлгөөн хариуцсан комиссын хурлаар хэлэлцүүлдэг. 1
 Үйлчилгээ үзүүлсэн тоо
Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Нийт
Тоо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Төлбөр тооцоо
Тайлбар Үйлчилгээний хураамж Тэмдэгтийн хураамж Торгууль Бусад Нийт
0 0 0 0 0 0

Шийдвэрлэх хугацаа /Эрх зүйн актад тусгагдсан/: 30 хоног
Мэдээллийн систем ашигладаг эсэх: Үгүй
Мэдээллийн систем ашигладаг эсэх: Тийм
Програмын нэр: Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын  газрын нэгдсэн програм
Технологи вэб-д суурилсан эсэх: Тийм
Ашиглалтанд орсон огноо:          
Өгөгдлийн сангийн төрөл: Dbase
Гүйцэтгэгч компани:
 
 
 
 

ХАНДАЛТ

530635
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
78
154
521
3442
530635

Таны IP: 3.236.16.13