wrapper

Мэдээллүүд

Нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн хөдлөх хөрөнгийг балансаас балансад шилжүүлэх
Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар

Үйлчилгээний чиглэл: Төрийн захиргаа, бүртгэл, мэдээлэл

Эрх зүйн зохицуулалт
Эрх зүйн актын төрөл Гаргасан байгууллагын нэр Эрх зүйн актын нэр Огноо Зүйл заалт Дугаар Холбоос
МУ-ын хууль Улсын их хурал Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль 1996.05.27     http://www.legalinfo.mn/law/details/492?lawid=492
НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчид Нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн хөдөлгөөн түүнтэй холбогдох бусад харилцааг зохицуулах журам 2014.05.05   66 http://citycouncil.mn/
 Баримт бичгийн бүрдэл
Баримт бичгийн нэр Олгогч байгууллага Тайлбар
Албан бичиг Аж ахуйн нэгж, байгууллага Өмч эзэмшигч болон шилжүүлэн авах хуулийн этгээдийн
Тодорхойлолт Аж ахуйн нэгж, байгууллага Эд хөрөнгийн дэлгэрэнгүй тодорхойлолт жагсаалт
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Шат дамжлагын нэр Хариуцагч Зарцуулах хугацаа (нэгж, бага утга) Зарцуулах хугацаа (нэгж, их утга) Тайлбар Ажилтны тоо
Хүсэлт хүлээн авах Бичиг хэргийн ажилтан 10 минут 20 минут   1
Цохолт хийх Газрын дарга, хэлтсийн дарга 1 өдөр 2 өдөр   2
Зөвшөөрөл олгох Хариуцсан мэргэжилтэн 7 өдөр 14 өдөр Эргэлтийн бус хөрөнгийн хөдөлгөөн хариуцсан комиссын хурлаар хэлэлцүүлдэг. 1
Үйлчилгээ үзүүлсэн тоо
Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Нийт
Тоо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Төлбөр тооцоо
Тайлбар Үйлчилгээний хураамж Тэмдэгтийн хураамж Торгууль Бусад Нийт
0 0 0 0 0 0


Шийдвэрлэх хугацаа /Эрх зүйн актад тусгагдсан/: 30 хоног
Мэдээллийн систем ашигладаг эсэх: Тийм
Програмын нэр: Өмчийн бүртгэлийн систем
Технологи вэб-д суурилсан эсэх: Тийм
Ашиглалтанд орсон огноо: 2013.01.20           
Өгөгдлийн сангийн төрөл: Dbase
Гүйцэтгэгч компани: Тауэр софт

ХАНДАЛТ

530630
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
73
154
516
3437
530630

Таны IP: 3.236.16.13