wrapper

Мэдээллүүд

Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын захиралтай Контракт гэрээ байгуулах
Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар
Үйлчилгээний чиглэл: Санхүү, эдийн засаг, өмчийн харилцаа
Эрх зүйн зохицуулалт
Эрх зүйн актын төрөл Гаргасан байгууллагын нэр Эрх зүйн актын нэр Огноо Зүйл заалт Дугаар Холбоос
МУ-ын хууль Улсын их хурал Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль 1996.05.27     http://www.legalinfo.mn/law/details/492?lawid=492
Баримт бичгийн бүрдэл
Баримт бичгийн нэр Олгогч байгууллага Тайлбар
Албан бичиг Аж ахуйн нэгж, байгууллага  
Тайлан Аж ахуйн нэгж, байгууллага Санхүүгийн тайлан
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Шат дамжлагын нэр Хариуцагч Зарцуулах хугацаа (нэгж, бага утга) Зарцуулах хугацаа (нэгж, их утга) Тайлбар Ажилтны тоо
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж батлуулах Хариуцсан мэргэжилтэн 1 өдөр 5 өдөр   1
Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын даргын тушаал гаргах Хариуцсан мэргэжилтэн 1 өдөр 1 өдөр   1
Үйлчилгээ үзүүлсэн тоо
Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Нийт
Тоо 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Төлбөр тооцоо
Тайлбар Үйлчилгээний хураамж Тэмдэгтийн хураамж Торгууль Бусад Нийт
0 0 0 0 0 0

Төлбөрийн нэмэлт тайлбар
Шийдвэрлэх хугацаа /Эрх зүйн актад тусгагдсан/: 
Мэдээллийн систем ашигладаг эсэх: Тийм
Програмын нэр: Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын нэгдсэн програм
Технологи вэб-д суурилсан эсэх: Тийм
Ашиглалтанд орсон огноо:          
Өгөгдлийн сангийн төрөл: Dbase
Гүйцэтгэгч компани:

ХАНДАЛТ

530624
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
67
154
510
3431
530624

Таны IP: 3.236.16.13