wrapper

Мэдээллүүд

Түрээсийн гэрээ байгуулан, төлбөрийг төсөвт төвлөрүүлэх
Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар

Үйлчилгээний чиглэл: Санхүү, эдийн засаг, өмчийн харилцаа

Тайлбар: Түрээслүүлэгч болон түрээслэгчийн хоорондын харилцааг зохицуулах түрээсийн гэрээ байгуулах, төлбөрийг төсөвт төвлөрүүлэх.
Эрх зүйн зохицуулалт
Эрх зүйн актын төрөл Гаргасан байгууллагын нэр Эрх зүйн актын нэр Огноо Зүйл заалт Дугаар Холбоос
МУ-ын хууль Улсын Их хурал Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай 1996.05.27 28 дугаар зүйл   http://www.legalinfo.mn/law/details/492?lawid=492
НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчид Нийслэлийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслүүлэх журам 2014.05.05 1 дүгээр хавсралт 65 www.umch.ub.gov.mn
НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчид Нийслэлийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслэх түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах журам 2014.05.05 2 дугаар хавсралт 65 www.umch.ub.gov.mn
НИТХ-ын тогтоол Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчид Нийслэлийн өмчийн эд хөрөнгийн түрээсийн төлбөрийн доод үнэ 2010.02.03   26 www.umch.ub.gov.mn
Баримт бичгийн бүрдэл
Баримт бичгийн нэр Олгогч байгууллага Тайлбар
Албан бичиг Аж ахуйн нэгж, байгууллага  
Гэрээ Гүйцэтгэгч байгууллага Түрээсийн гэрээ эх хувь
Акт Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар Барилга, байгууламж хүлээлгэн өгсөн актын эх хувь
Нэмэлт баримт бичиг Аж ахуйн нэгж, байгууллага Түрээсийн төлбөр тооцооны график эх хувь
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Шат дамжлагын нэр Хариуцагч Зарцуулах хугацаа (нэгж, бага утга) Зарцуулах хугацаа (нэгж, их утга) Тайлбар Ажилтны тоо
Хүсэлт хүлээн авах, бүртгэх Бичиг хэргийн ажилтан 3 цаг 1 өдөр Бичиг, баримтын бүрдлийг шалган бичиг хэрэгт бүртгэл хөтөлж харьяалах хэлтсийн даргаруу бичиг, баримтыг эх хувиар шилжүүлэх 1
Цохолт хийх Газрын дарга, орлогч, хэлтсийн дарга 8 цаг 1 өдөр Холбогдох мэрэгжилтэнд цохно. 1
Сонгон шалгаруулалт явуулах Түрээс хариуцсан мэргэжилтэн 20 өдөр 30 өдөр Нийслэлийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслэх, түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах журмын дагуу шалгаруулна. 1
Гэрээ байгуулах Гэрээ хариуцсан мэргэжилтэн 3 өдөр 5 өдөр Гэрээний төсөл бэлдэж, холбогдох удирдлагад танилцуулж, гэрээг баталгаажуулах 1
Гэрээ дүгнэх Түрээс хариуцсан мэргэжилтэн 2 өдөр 5 өдөр Гэрээний нөхцлийн дагуу түрээсийн төлбөрийг төвлөрүүлэх ажлыг зохион байгуулж, түрээслүүлэх 1
Үйлчилгээ үзүүлсэн тоо
Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Нийт
Тоо 0 10 0 35 0 0 35 4 66 0 0 0 150
Төлбөр тооцоо
Тайлбар Үйлчилгээний хураамж Тэмдэгтийн хураамж Торгууль Бусад Нийт
0 0 0 0 0 0

Шийдвэрлэх хугацаа /Эрх зүйн актад тусгагдсан/: 
Мэдээллийн систем ашигладаг эсэх: Тийм
Програмын нэр: Түрээсийн бүртгэлийн програм
Технологи вэб-д суурилсан эсэх: Тийм
Ашиглалтанд орсон огноо: 2012  
Өгөгдлийн сангийн төрөл: Dbase
Гүйцэтгэгч компани: Санхүүгийн тооцоолох ХХК

ХАНДАЛТ

530640
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
83
154
526
3447
530640

Таны IP: 3.236.16.13