wrapper

Slideshow

Slideshow (71)

МЭДЭГДЭЛ

Read more

МЭДЭГДЭЛ

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧ ХУВЬЧЛАЛ-2021

Нээлттэй дуудлагын худалдаанд урьж байна

1.    Багануур дүүргийн 2 дугаар хорооны хуучин барилга 

       Хорооны хуучин барилга нь Багануур дүүргийн 2 дугаар хороо, Галуутын хэсэгт байрладаг, 2010 онд конторын зориулалтаар баригдаж ашиглалтад орсон, угсармал бетон суурьтай, холимог бүтээцтэй буюу палкаар барьж тоосгоор өнгөлсөн, шувуун нуруу бүхий төмөр дээвэртэй, 149,5м2  талбайтай, энгийн галлагаатай, 2 давхар  барилга юм.

Нээлттэй дуудлагын худалдааны доод үнэ: 37 000 000 төгрөг

Дэнчингийн хэмжээ: 7 400 000 төгрөг

 

1.    “Монгол шуудан” ХК-ийн 26 дугаар салбарын түрээсээр эзэмшиж байсан байр

 

 

Баянгол дүүргийн 5 дугаар хороо, X хорооллын 7а байрны 2 дугаар орцны нэгдүгээр давхарт байрладаг “Монгол шуудан” ХК-ийн 26 дугаар салбарын байрлаж байсан байр нь 1988 онд ашиглалтад орсон,  70,28м2 талбайтай, гал тогоо нь тусдаа 3 өрөө орон сууц юм.

Нээлттэй дуудлагын худалдааны доод үнэ: 84 084 900 төгрөг

Дэнчингийн хэмжээ: 16 816 980 төгрөг

 

ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНД ХҮСЭЛТ ИРҮҮЛЭХ

1. Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлтийг 2021 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 10:00 цаг хүртэл доорх баримтуудыг бүрдүүлж битүүмжлэн, дугтуйны гадна талд оролцох обьектын нэрийг бичиж Нийслэлийн өмчийн ашиглалт, удирдлагын газрын 304 тоот өрөөнд байрлах САНАЛЫН ХАЙРЦАГ-т хийнэ.  Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.

 

2. Дуудлагын худалдаанд оролцохыг хүсэгчид нь дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

ü Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлт

ü Дэнчин төлснийг нотлох баримтын эх хувь

ü Иргэний үнэмлэх (хуулийн этгээдийн хувьд улсын бүртгэлийн гэрчилгээ)-ний хуулбар зэргээс бүрдэнэ. 

3.Барилгуудыг газар дээр очиж үзэж болох бөгөөд барилгын талаарх мэдээлэл, дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлтийн маягтыг  www.umch.ub.gov.mn  цахим хуудаснаас болон Нийслэлийн өмчийн ашиглалт, удирдлагын газрын 304 тоот өрөөнд ирж авна уу.

4.Худалдах, худалдан авах гэрээний ерөнхий нөхцөл: Худалдан авагч нь дуудлагын  худалдаагаар  худалдан авсан эд хөрөнгийн үнийг 14 хоногийн дотор төлнө.

      5. Дэнчин байршуулах данс: Нийслэлийн төрийн сан 100200000961 тоот, Хүлээн авагч: УБ.Өмч хувьчлалын орлого

          6. Дуудлагын худалдаа 2021 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 11:00 цагт Нийслэлийн Засаг захиргааны 4 дүгээр байр /хуучнаар Улаанбаатар банкны барилга/-ны, 2 дугаар давхрын 201 тоотод болно. 

Лавлах утас: 326808, 96655962, 91113329 

НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН АШИГЛАЛТ, УДИРДЛАГЫН ГАЗАР 

Read more

МЭДЭГДЭЛ

МЭДЭГДЭЛ

 

Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн “Эмийн сан”-ийн түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах-СХД-ЭМТ/ЭС-2021, Ажилчдын “Цайны газар”-ын түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах –СХД-ЭМТ/ЦГ-2021 дугаартай сонгон шалгаруулалтууд Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбоотойгоор хойшлогдож 2021 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр болж өөрчлөгдсөнийг үүгээр мэдэгдье.

 

НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН АШИГЛАЛТ, УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

 

Read more

МЭДЭГДЭЛ

МЭДЭГДЭЛ

 

Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн “Эмийн сан”-ийн түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах-СХД-ЭМТ/ЭС-2021, Ажилчдын “Цайны газар”-ын түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах –СХД-ЭМТ/ЦГ-2021 дугаартай сонгон шалгаруулалтууд Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбоотойгоор хойшлогдож 2021 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр болж өөрчлөгдсөнийг үүгээр мэдэгдье.

 

НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН АШИГЛАЛТ, УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

Read more

МЭДЭГДЭЛ

Read more

НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧ ХУВЬЧЛАЛ-2021 НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА

НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧ ХУВЬЧЛАЛ-2021

Нээлттэй дуудлагын худалдаанд урьж байна

1.    Багануур дүүргийн 2 дугаар хорооны хуучин барилга 

       Хорооны хуучин барилга нь Багануур дүүргийн 2 дугаар хороо, Галуутын хэсэгт байрладаг, 2010 онд конторын зориулалтаар баригдаж ашиглалтад орсон, угсармал бетон суурьтай, холимог бүтээцтэй буюу палкаар барьж тоосгоор өнгөлсөн, шувуун нуруу бүхий төмөр дээвэртэй, 149,5м2  талбайтай, энгийн галлагаатай, 2 давхар  барилга юм.

Нээлттэй дуудлагын худалдааны доод үнэ: 37 000 000 төгрөг

Дэнчингийн хэмжээ: 7 400 000 төгрөг

 

1.    “Монгол шуудан” ХК-ийн 26 дугаар салбарын түрээсээр эзэмшиж байсан байр

 

 

Баянгол дүүргийн 5 дугаар хороо, X хорооллын 7а байрны 2 дугаар орцны нэгдүгээр давхарт байрладаг “Монгол шуудан” ХК-ийн 26 дугаар салбарын байрлаж байсан байр нь 1988 онд ашиглалтад орсон,  70,28м2 талбайтай, гал тогоо нь тусдаа 3 өрөө орон сууц юм.

Нээлттэй дуудлагын худалдааны доод үнэ: 84 084 900 төгрөг

Дэнчингийн хэмжээ: 16 816 980 төгрөг

 

ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНД ХҮСЭЛТ ИРҮҮЛЭХ

1. Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлтийг 2021 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 10:00 цаг хүртэл доорх баримтуудыг бүрдүүлж битүүмжлэн, дугтуйны гадна талд оролцох обьектын нэрийг бичиж Нийслэлийн өмчийн ашиглалт, удирдлагын газрын 304 тоот өрөөнд байрлах САНАЛЫН ХАЙРЦАГ-т хийнэ.  Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.

 

2. Дуудлагын худалдаанд оролцохыг хүсэгчид нь дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

ü Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлт

ü Дэнчин төлснийг нотлох баримтын эх хувь

ü Иргэний үнэмлэх (хуулийн этгээдийн хувьд улсын бүртгэлийн гэрчилгээ)-ний хуулбар зэргээс бүрдэнэ. 

3.Барилгуудыг газар дээр очиж үзэж болох бөгөөд барилгын талаарх мэдээлэл, дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлтийн маягтыг  www.umch.ub.gov.mn  цахим хуудаснаас болон Нийслэлийн өмчийн ашиглалт, удирдлагын газрын 304 тоот өрөөнд ирж авна уу.

4.Худалдах, худалдан авах гэрээний ерөнхий нөхцөл: Худалдан авагч нь дуудлагын  худалдаагаар  худалдан авсан эд хөрөнгийн үнийг 14 хоногийн дотор төлнө.

      5. Дэнчин байршуулах данс: Нийслэлийн төрийн сан 100200000961 тоот, Хүлээн авагч: УБ.Өмч хувьчлалын орлого

          6. Дуудлагын худалдаа 2021 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 11:00 цагт Нийслэлийн Засаг захиргааны 4 дүгээр байр /хуучнаар Улаанбаатар банкны барилга/-ны, 2 дугаар давхрын 201 тоотод болно. 

Лавлах утас: 326808, 96655962, 91113329 

НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН АШИГЛАЛТ, УДИРДЛАГЫН ГАЗАР 

Read more

Тээврийн хэрэгслийн дуудлага худалдаа амжилттай зохион байгуулагдав

2021 оны 02 дугаар сарын 26-нд Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн дагуу Цагдаагийн ерөнхий газрын авто баазад данснаас хасагдсан авто тээврийн хэрэгслийн дуудлага худалдаа амжилттай зохион байгуулагдаж 19-н тээврийн хэрэгсэл дуудлага худалдаагаар худалдаалагдав.

Read more

МЭНДЧИЛГЭЭ

Read more

ХАНДАЛТ

507510
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
4
420
745
2556
507510

Таны IP: 18.206.238.77