НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН АШИГЛАЛТ, УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН ДҮРЭМ [Үзэх  ]

энциклопедия планеты