wrapper

НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН ХАРИЛЦААНЫ ГАЗАР

 1

  Нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын дүрмээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилт

Үзэх      

 2

  Захирамжлалын баримт бичгийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

Үзэх

 3

  "МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 100 ХОНОГ"-т хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан

Үзэх

 4

  Монгол улсын Засгийн газрын албан даалгавар №01 /Хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний биелэлт/

Үзэх

 5

  МУ-ын ЗГ-ын "Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай" №01 дүгээр албан даалгаврыг Нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх үйл         ажиллагааны нэгдсэн төлөвлөгөөний биелэлт

Үзэх

 6

  Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Үзэх

 7

  Нийслэлийн Засаг даргын албан даалгавар №02 /Хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний биелэлт/

Үзэх

 8

  Нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

 9

  Нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын 2017 оны сургалт, семинарын тайлан

Үзэх

10

  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

Үзэх

11

  "Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих зөвлөл"-ийн 2017 оны үйл ажиллагааны ажлын төлөвлөгөөний биелэлт

Үзэх

12

  2017 онд шинээр санаачлан хийх ажлын төлөвлөгөөний биелэлт

Үзэх

 

ХАНДАЛТ

346403
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
31
150
839
3212
346403

Таны IP: 18.212.239.56