2019 ОНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН ЦАГИЙН ХУВААРЬ  

2019 ОНЫ АЛБАН ХААГЧДЫН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2019 ОНД ШИНЭЭР САНААЧЛАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ