wrapper

Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт удирдлагын газрын даргын тушаал
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай                                                                                                             Дугаар 01  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 02  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 03  Үзэх
  Ус сувгийн удирдах газар” ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 04  Үзэх
  Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 05  Үзэх
  Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 06  Үзэх
  Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 07  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 08  Үзэх
  Зардал гаргах тухай Дугаар 09  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 10  Үзэх
  Хэвлэмэл хуудас хүчингүй болгох тухай Дугаар 11  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 12  Үзэх
  Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 13  Үзэх
  2020 оны ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай Дугаар 14  Үзэх
  Нягтлан бодох буртгэлийн бодлогын баримт бичиг батлах тухай Дугаар 15  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Цагдаагийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 16  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн 71 дүгээр сургуулийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 17  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 9 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 18  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 107 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 19  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 201 дүгээр цэцэрлэгийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 20  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 61 дүгээр цэцэрлэгийн хөрөнгийгданснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 21  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 22  Үзэх
  Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 23  Үзэх
  Багахангай дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 24  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 25  Үзэх
  Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 26  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн 222 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 27  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 59 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 28  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 28 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 29  Үзэх
  Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын 121 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 30  Үзэх
  Налайх дүүргийн Засагдаргын Тамгын газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 31  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 32  Үзэх
  Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 33  Үзэх
  Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 34  Үзэх
  Нийслэлийн Цагдаагийн удирдах газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 35  Үзэх
  Багануур тохижилт ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 36  Үзэх
  Багахангай дүүргийн Мах боловсруулах үйлдвэр ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 37  Үзэх
  Зорчигч тээвэр гурав ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 38  Үзэх
  Ажил хариуцуулах тухай Дугаар 39  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 40  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэрт халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хяналт тавьж ажиллах тухай Дугаар 43  Үзэх
  Хариуцлагатай жижүүр, эргүүл томилон ажиллуулах тухай Дугаар 44  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 45  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 18 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 46  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төвийн биет бус хөрөнгө данснаас хасах тухай Дугаар 47  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 46 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 48  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 170дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 49  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 156 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 50  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 79 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 51  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 14дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 52  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 18 дугаар хорооны “Эрүүл жаргал” БГБХН өрхийн эрүүл мэндийн төвийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 53  Үзэх
  Хөрөнгө хүлээн авах Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 54  Үзэх
  Монголын Хүүхдийн урлан бүтээх төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 55  Үзэх
  Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 25 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 56  Үзэх
  Нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори 14 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 57  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 58  Үзэх
  Улаанбаатар лифт НӨҮГ-ын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 59  Үзэх
  Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв ОНӨААТҮГ-ын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 60  Үзэх
  Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус штаб, бүлэг байгуулах тухай Дугаар 61  Үзэх
    Дугаар 62  Үзэх
    Дугаар 63  Үзэх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАНДАЛТ

424023
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
88
172
1164
2269
424023

Таны IP: 3.226.243.36